Disclaimer


Disclaimer daar-om.nl

Daar-om.nl, verleent u toegang tot www.daar-om.nl en geeft u de mogelijkheden kennis te nemen van onze diensten en mogelijkheden. Daar-om.nl behoudt zich daarbij het recht voor om elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst tussen daar-om.nl en opdrachtgever.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van daar-om.nl. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij daar-om.nl en haar gebruikers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van daar-om.nl. De foto’s op de voorpagina zijn hiervan uitgezonderd.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Disclaimer Google – Handleiding voor adverteerders: samenwerken met een externe partner

Inleiding tot online adverteren en Google Ads

Google Ads is het advertentie product van Google waarmee u uw advertenties kunt weergeven aan mensen die op Google of partnerwebsites op zoek zijn naar producten of services die vergelijkbaar zijn met de producten en services die u aanbiedt. Wanneer u adverteert met Google Ads, bereikt u nieuwe klanten precies op het moment waarop ze op zoek zijn naar het soort producten en services dat u aanbiedt. U kunt betalen per klik, vertoning of conversie, afhankelijk van het soort campagne dat u uitvoert.

Zodra uw advertenties worden weergegeven, leveren we prestatiegegevens zodat uw externe partner kan bijhouden wat wel en niet werkt. Google Ads levert duidelijk meetbare resultaten: u kunt precies nagaan wat het rendement op uw advertentie-investering is en uw externe partner kan uw campagne hierop aanpassen om het best mogelijke rendement te behalen.

U kunt advertenties niet alleen weergeven in Google zoekresultaten, maar ook in het Google-netwerk met partnersites, waaronder YouTube, waar u misschien al eens de aanduiding ‘Ads door Google’ heeft zien staan. In dit netwerk kunt u profiteren van andere advertentie-indelingen, zoals beeld- en videoadvertenties.

Google en externe partners

Met Google Ads kunt u uw bedrijf succesvol maken. Maar u beschikt misschien niet over voldoende tijd of bronnen om een succesvol Google Ads-account te maken en dit regelmatig te onderhouden. Of misschien kunt u ook inhoudelijk wel wat hulp van een expert gebruiken.

Daar kunnen onze externe partners bij helpen. Er zijn veel verschillende soorten externe partners, van grote reclamebureaus en de uitgever van de Gouden Gids tot eenmansbedrijven gespecialiseerd in webconsultancy. We hebben onze partnerprogramma’s ontwikkeld om u te helpen een goede externe partner te selecteren. Externe partners die aan deze programma’s deelnemen, geven een badge weer op hun website en hebben certificeringsexamens afgelegd en behaald. De twee badges die u waarschijnlijk het vaakst ziet, zijn de badges voor Google Google Ads Certified Partners en geautoriseerde Google Google Ads-wederverkopers. Op www.google.com/Google Ads/partnerprograms kunt u de badges bekijken en meer informatie over onze partnerprogramma’s vinden.

Als u wilt controleren of een bedrijf voor onze partnerprogramma’s is gecertificeerd, klikt u op de badge die wordt weergegeven op de website van het bedrijf. Als het bedrijf gecertificeerd is, wordt u doorverwezen naar de profielpagina van het bedrijf op Google.nl.

Samenwerken met een externe partner

Een externe Google Ads-partner kan u en uw bedrijf veel tijd en energie besparen. Voor de beste resultaten raden we u aan op de hoogte, betrokken en geïnformeerd te blijven wat betreft uw advertentiecampagnes. Uw partner kan vervolgens het tijdrovende werk voor zijn rekening nemen.

Externe partners brengen vaak een tarief in rekening boven op uw advertentiekosten. Denk eraan dat ze een waardevolle service bieden door uw Google Ads-campagnes te beheren, u rapportage resultaten te bieden, uw vragen te beantwoorden en uw campagnes te optimaliseren, naast tal van andere activiteiten. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de totale kosten van uw Google Ads-advertenties, inclusief kosten die door uw externe partner in rekening worden gebracht. Aan de hand van dit bedrag kunt u de hoogte van het rendement op uw investering (ROI) bepalen.

Hier zijn vijf snelle tips waarmee u een slimme klant kunt worden:

  1. Wees selectief Wanneer u een externe partner selecteert om mee samen te werken, kunt u zoeken naar bedrijven die de badge van een Certified Partner of geautoriseerde wederverkoper weergeven. U kunt Google Partner Search gebruiken om te controleren of een bedrijf is gecertificeerd of om naar Google Certified Partners te zoeken. Zorg er in de selectieprocedure voor dat u de contractduur die u met de partner afspreekt, begrijpt en hiermee akkoord gaat. U kunt een aantal andere criteria hanteren om de externe partner te kiezen die het beste bij u past:
  2. Heeft de externe partner eerder samengewerkt met bedrijven in uw branche?
    Heeft de externe partner eerder samengewerkt met bedrijven met vergelijkbare budgetten of doelgroepen?
    Welke andere services kan de externe partner (naast Google Ads) leveren om uw bedrijf te helpen uitbreiden?
  3. Kies één partner U bent wellicht geneigd uw budget te verdelen tussen meerderde externe partners om te bepalen welke partner de beste resultaten genereert. U kunt dit uiteraard doen, maar test dan wel steeds één partner tegelijk. Google geeft niet meer dan één advertentie voor een bedrijf weer op een pagina met zoekresultaten. Het is daarom moeilijk om meerdere externe partijen tegelijk te testen.
  4. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent Als u de geavanceerdere functies van Google Ads wilt begrijpen, kan dit de nodige tijd vergen, maar het leren van de basisprincipes neemt niet zo veel tijd in beslag. Raadpleeg het gedeelte ‘Basisprincipes van Google Ads’ hieronder of ga naar het Helpcentrum van Google Ads op support.google.com/Google Ads voor meer informatie. Hoe beter u Google Ads kent, hoe beter u samen met uw externe partner de juiste beslissingen kunt nemen.
  5. Vertrouw op ervaring Als u samenwerkt met een bedrijf dat honderden Google Ads-accounts heeft beheerd, beschikt dit bedrijf waarschijnlijk over expertise op het gebied van Google Ads. Als het bedrijf u laat weten dat bepaalde branches traditioneel hogere kosten voor online adverteren genereren of dat bepaalde zoekwoorden voor uw bedrijf wellicht niet werken, spreken ze waarschijnlijk uit ervaring.
  6. Evalueer de prestaties Tenzij u zich richt op branding, is het rendement op uw advertentie-investering het belangrijkst. Dit heeft betrekking op het aantal nieuwe klanten dat u met uw advertenties genereert. Neem elke maand even de tijd om te meten hoeveel u investeert en hoeveel resultaat dit oplevert.

Let op het volgende

We vinden het belangrijk dat u prettig met Google Ads kunt werken en goede resultaten behaalt. Als dit niet het geval is, kunt u ons dit laten weten. Overleg eerst met uw externe partner om eventuele problemen op te lossen voordat u contact met ons opneemt.

Veel externe partners hebben ons vertrouwen gewonnen door de belangen van hun adverteerders voorop te stellen. Er zijn echter ook externe partners die dat niet doen. Let op de volgende activiteiten en laat het ons weten wanneer deze plaatsvinden:

De partner deelt de kosten en prestaties van Google Ads-campagnes niet met u: u heeft het recht om ten minste op de hoogte te worden gehouden van het aantal klikken, het aantal vertoningen en de kosten van uw Google Ads-advertenties.

De partner garandeert een advertentiepositie in een specifiek advertentiekanaal of op een specifieke positie: het is niet mogelijk om een specifieke advertentiepositie op zoekresultatenpagina’s van Google.nl te garanderen. De Google Ads-advertentiepositie wordt door een veiling bepaald en wordt dynamisch aangepast voor elke nieuwe zoekopdracht. Sommige externe partijen brengen alleen kosten in rekening wanneer ze de door u gewenste advertentiepositie hebben bereikt. Externe partners die een specifieke positie garanderen (zoals ‘altijd de beste positie boven de resultaten wanneer een gebruiker naar uw zoekwoord zoekt’) geven een onjuiste voorstelling van hoe Google Ads werkt.

De partner claimt bij Google te werken: vraag naar de naam van uw partner en vraag hem of haar u te mailen via zijn/haar e-mailadres met de domeinnaam ‘Google.com’. Als u het dan nog niet zeker weet, stuurt u de e-mail door naar het bovenstaande adres.

De partner valt u lastig of probeert u te dwingen uzelf aan te melden: u bent de enige die uw vermelding uit de natuurlijke of organische zoekresultaten van Google.nl kunt verwijderen.

Het bureau brengt onjuiste bedragen in rekening: het is mogelijk dat het bureau niet het correcte advertentiebudget gebruikt zoals dit met u is afgesproken. Zorg ervoor dat u een officiële kopie van de overeenkomst op schrift heeft.

De partner claimt dat Google Ads uw positie in de organische of natuurlijke zoekresultaten van Google beïnvloedt: Google Ads-advertenties zijn niet van invloed op uw positie in de organische of natuurlijke zoekresultaten van Google; Google Ads staat hier volledig los van.

Basisprincipes van Google Ads

Zoekwoorden: de woorden of woordgroepen die u selecteert. Als gebruikers op Google naar een van uw zoekwoorden zoeken, kan uw advertentie naast of boven de zoekresultaten worden weergegeven.

Klikken: het aantal keren dat gebruikers op uw advertentie hebben geklikt. Vertoningen: het aantal keren dat uw advertentie is weergegeven.

Klikfrequentie (CTR):het aantal klikken gedeeld door het aantal keren dat de advertentie wordt weergegeven. Deze statistiek wordt als een percentage weergegeven. Met een goede klikfrequentie kan uw gemiddelde positie worden verbeterd.

Gemiddelde positie: de gemiddelde positie waarop uw advertentie wordt weergegeven wanneer deze wordt geactiveerd. Als uw advertentie een gemiddelde positie van 1 tot 8 heeft, wordt deze doorgaans op de eerste pagina met zoekresultaten weergegeven.

Kosten: het totale bedrag dat u aan Google Ads besteedt.

Conversie: de actie waar uw advertentie toe leidt, zoals een telefoontje, lead of verkoop. Dit is doorgaans een goede waarde om het succes van uw advertentie te meten.

Disclaimer: hoewel we uw e-mail wellicht niet persoonlijk kunnen beantwoorden, zullen we uw opmerkingen onderzoeken en indien nodig passende maatregelen treffen. Als u een vraag heeft over uw Google Ads-account en u hulp nodig heeft, bezoekt u het Helpcentrum op http://support.google.com/Google Ads/.

 

Kom in contact!

Wil je meer weten over het inzetten van online marketing voor jouw bedrijf of heb je ergens anders een vraag over? Bel of mail mij gerust!