Tim Bodewes

Marketing

Vanaf 2010 was Tim Bodewes werkzaam binnen NDC mediagroep waar hij een online afdeling op poten heeft gezet. Door de integratie van de ad server DFP werd het mogelijk om op een praktische manier de display advertentie omzet te verhogen. Tevens heeft hij een online productportfolio gelanceerd en ook voor gezorgd dat NDC mediagroep Google Premier Partner is geworden. In deze tijd heeft hij zowel nationaal en internationaal veel andere uitgevers gesproken en geleerd van de best en worst practices.

Binnen daar[om] houdt Tim zich onder meer bezig met productontwikkeling en consultancy. In zijn vrije tijd zwemt en tennist Tim graag, maar houdt hij ook van een goede film.

Neem contact op

Neem contact op
met ons.

Sylviuslaan 2 / 9728 NS / Groningen
Telefoon (050) 529 0555

info@daar-om.nl